Polityka Jakości

Polityka Jakości

Niezależenie od działu firmy, stanowiska, stażu zatrudnienia, pracowników POLIMER POLSKA charakteryzuje nie tylko zaangażowanie w pracę, wysokie kompetencje techniczne
ale przede wszystkim nastawienie na jakość i otwartość na potrzeby Klienta.
Każdy pracownik codziennie daje przykład jak w praktyce jest realizowana Polityka Jakości.