badania PMI

badania PMI

Badania składu chemicznego stali wykonujemy wykorzystując sprzęt wysokiej klasy- staloskop rentgenowski  marki  OLYMPUS.