Certyfikaty

Uznanie UDT upoważnia nasze Laboratorium Badawcze do wykonywania badań nieniszczących na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, w ramach wymagań Warunków UDT.

Zrzut ekranu 2015-03-19 o 07.47.09   Zrzut ekranu 2015-03-19 o 07.47.25

Poznaj POLIMER POLSKA

polimerLogo