Jakość

jakosc2

Nasze Laboratorium Badawcze dąży do stałej poprawy poziomu świadczonych usług badawczych poprzez zaangażowanie pracowników w tworzenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Wysoka jakość badań gwarantują realizację potrzeb i wymagań Naszych Klientów. Badania przeprowadzamy zawsze zgodnie z ustalonymi metodami oraz wymaganiami Klientów, stosownych norm i wymagań prawnych.

Poznaj POLIMER POLSKA

polimerLogo