POLIMER-LABORATORIUM Gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług jest zatrudnianie wykwalifikowanego personelu badawczego, z wieloletnim doświadczeniem w realizacji badań nieniszczących: RT, UT, PT, MT, HT, VT, PMI w sektorze energetycznym, hutnictwie, przemyśle maszynowym, posiadającego certyfikaty kompetencji zgodne z wymaganiami normy PN-EN 473 (PN-EN ISO 9712), wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Laboratorium zgodnego z PN-EN ISO 17025 oraz stosowanie do badań nowoczesnych urządzeń (firm: Sentinel, Magnaflux, Instrumatic, Krautkrämer).

Sorry, no blog posts were found.

We did not find any posts. Try searching for the content or check in another area of the site. Thank you.

Badania RT

Wykonujemy badania radiograficzne.  Metoda badań nieniszczących objętościowych pozwalająca wykryć i ocenić wskazania (nieciągłości)  występujące wewnątrz obiektu.

Badania UT

Wykonujemy badania ultradźwiękowe. Metoda badań nieniszczących objętościowych pozwalająca wykryć i ocenić wskazania (nieciągłości) występujące wewnątrz obiektu.

Badania PT

Wykonujemy badania penetracyjne. Są wykorzystywane do wykrywania nieciągłości wychodzących na powierzchnię badanego elementu takich jak: pęknięcia, zawalcowania, rozwarstwienia, porowatość itp.

Badania MT

Wykonujemy badania magnetyczno-proszkowe. Metoda badań nieniszczących polega na magnesowaniu badanego elementu w celu wykrycia magnetycznego pola rozproszenia, które pojawia się w miejscu nieciągłości.

Badania HT

Wykonujemy pomiary twardości. Metoda służy do badań twardości stali, stali niskostopowych i wysokostopowych oraz metali nieżelaznych z wykorzystaniem twardościomierza przenośnego.

Badania VT

Wykonujemy badania wizualne. Uznane są za podstawową metodę badawczą. Stosowane są obowiązkowo do wszelkiego rodzaju złączy i konstrukcji spawanych.

Badania PMI

Wykonujemy badania składu chemicznego stali PMI

mobilnoscWizual

Zapewniamy realizację badań na terenie całego kraju. Dysponujemy w pełni wyposażonym samochód- laboratorium, ponadto posiadamy kilkanaście pojazdów do prac w terenie.

Zobacz mapę zasięgu działania Laboratorium

dalej