Uprawnienia laboratorium

Uznanie UDT upoważnia nasze Laboratorium Badawcze do wykonywania badań nieniszczących na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, w ramach wymagań Warunków UDT.

  

   

   

 

Poznaj POLIMER POLSKA

polimerLogo