Zespół

jakosc

Gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług badawczych jest zatrudnienie wykwalifikowanego personelu badawczego, z wieloletnim doświadczeniem w realizacji badań nieniszczących RT, UT, PT, MT, HT, VT, PMI w sektorze energetycznym, hutnictwie, przemyśle maszynowym, posiadającego certyfikaty kompetencji zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 473 (PN-EN ISO 9712).

Poznaj POLIMER POLSKA

polimerLogo