Referencje

„Badania zostały wykonane: sprawnie, terminowo, zgodnie z wymaganiami kontraktowymi oraz stosownymi normami i przepisami. Prace badawcze przeprowadzono na wysokim poziomie technicznym i jakości. Personel laboratorium wykazał się profesjonalizmem: specjalistyczną wiedzą, starannością i dokładnością realizacji prac oraz dyspozycyjnością i elastycznością w podejściu do Klienta.”


ABM SOLID S.A. WKS Grybów


„Laboratorium sprawnie, starannie i solidnie zrealizowało zlecone prace badawcze.
 
Laboratorium Badawcze POLIMER KRAKÓW  to przyjazna atmosfera kontaktów, solidność i szybkość działania, profesjonalizm badań oraz zaangażowanie pracowników w obsługę Klienta. W związku z powyższym możemy rekomendować Laboratorium jako profesjonalnego i przyjaznego wykonawcę badan nieniszczących.”


ZAKŁAD MECHANICZNY TASTA SP. Z O.O.


„W dotychczasowej współpracy firma wywiązywała się z powierzonych zadań solidnie, z zachowaniem staranności i najwyższej jakości badań. Pracownicy zaprezentowali dużą wiedzę fachową i doświadczenie oraz zaangażowanie w spełnienie wymagań Klienta. Personel badawczy wykazał się dyspozycyjnością w zakresie organizacji prac oraz otwartością i komunikatywnością  we współpracy. Cenimy fachowość, terminowość oraz przystępne ceny usług badawczych świadczonych przez Laboratorium Badawcze POLIMER Kraków. W związku z tym możemy z pełną odpowiedzialnością polecić laboratorium jako profesjonalnego wykonawcę badań nieniszczących.


WSK KRAKÓW SP. Z O.O.


„W maju 2013 roku Laboratorium Badawcze wykonało dla naszej firmy następujące badania diagnostyczne: pomiary grubości ścianek elementów ciśnieniowych kotła fluidalnego OFz-425 nr 2
(w sumie ponad 17 000 pomiarów). Przedmiotowe usługi zostały wykonane terminowo i z należytą starannością, spełniając wymagania aktualnych norm i przepisów prawnych”.


TAURON WYTWARZANIE S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA SIERSZA


Laboratorium Badawcze POLIMER Kraków wykonało dla Przedsiębiorstwa Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP Sp. z o.o. – Puławy badania radiograficzne złączy spawanych rurociągów. Przedmiotowe usługi zostały wykonane sprawnie, terminowo i profesjonalnie, spełniając wymagania kontraktowe oraz obowiązujące normy i przepisy. Badania zostały przeprowadzone z poszanowaniem zasad BHP oraz wewnętrznych przepisów i regulacji. Personel laboratorium wykazał się profesjonalizmem w realizacji badań: wiedzą merytoryczną, doświadczeniem, wysoką jakością pracy oraz zaangażowaniem i otwartością na nasze potrzeby i wymagania. (…). W związku z tym możemy polecić Laboratorium Badawcze POLIMER Kraków jako rzetelnego i terminowego wykonawcę badań nieniszczących.”

PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONAWSTWA REMONTÓW I INWESTYCJI REMZAP Sp. z o.o. .– PUŁAWY


„Laboratorium Badawcze wykonuje na zlecenie PPR COMPLEX Sp. z o.o. diagnostyczne i kontrolne badania nieniszczące metodami” wizualną, magnetyczno-proszkową, penetracyjną, radiograficzną i ultradźwiękową jak również pomiary grubości ścianek elementów. (…) Badania realizowane są w sposób profesjonalny, szczegółowy i terminowy z zachowaniem przepisów bhp., ppoż. i ochrony środowiska. Pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje specjalistyczne, dużą wiedzę techniczną w zakresie budowy i funkcjonowania urządzeń, na których realizują badania oraz posługują się nowoczesną aparaturą i środkami badawczymi.”


PPR COMPLEX SP. Z O.O.


„Współpraca z Laboratorium Badawczym na kolejnych etapach realizacji zlecenia przebiegła profesjonalnie. Personel laboratorium realizował prace badawcze z zaangażowaniem i dbałością o zachowanie wysokiej jakości prac. Pracownicy wykazali się wiedzą fachową, doświadczeniem i dyspozycyjnością, w we współpracy z naszymi pracownikami komunikatywnością i wysoką kulturą osobistą.
Badania zostały przeprowadzone terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem  i dokumentacją techniczną oraz poszanowaniem obowiązujących na terenie realizacji prac przepisów bhp i zasad organizacji pracy”


PPUH EKO-ENERGIA SP. ZO.O.

„Jakość wykonania usługi została zrealizowana profesjonalnie, terminowo oraz otrzymane opracowania w pełni odpowiadały naszym wymaganiom. Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Laboratorium Badawcze POLIMER Grzegorz Grzesik jako rzetelnego i solidnego Wykonawcę„.


POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

„Usługi są realizowane terminowo, sprawnie i rzetelnie, według zamówień, spełniając wymagania przepisów prawnych i obowiązujących norm. Pracownicy laboratorium wykazują się stosowną wiedzą merytoryczną, doświadczeniem w branży, profesjonalizmem w zakresie badań oraz starannością i najwyższą jakością pracy, są dyspozycyjni, zorganizowani, komunikatywni. Wykonują kompleksowo badania np. pod uznanie technologii spawania”

METAL SERVICE Sp. z o. o.